AM Tradex

Tài khoản VIP

Tài khoản giao dịch VIP mang đến cơ hội giao dịch trong các điều kiện giao dịch tốt nhất chỉ dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các nhà quản lý quỹ hàng đầu và quỹ phòng hộ của tổ chức

VIP1

 • Tiền gửi tối thiểu: $5.000
 • Chênh lệch: Thả nổi từ 0,6 pip
 • Hoa hồng: $10
 • Hoán đổi CFD: Có
 • Hoa hồng chứng khoán: Không
 • Hoán đổi cổ phiếu: Có
 • Đòn bẩy: 1:500
 • Khối lượng lệnh (lô): 0,01 - 100
 • Nền tảng: XOH Desktop và Mobile
 • Thực hiện: Thị trường

VIP2

 • Tiền gửi tối thiểu: 20.000 USD
 • Chênh lệch: Thả nổi từ 0,1 pip
 • Hoa hồng: $6
 • Hoán đổi CFD: Miễn phí cho FX chính, Vàng, Bạc
 • Hoa hồng chứng khoán: Không
 • Hoán đổi cổ phiếu: Có
 • Đòn bẩy: 1:500
 • Khối lượng lệnh (lô): 0,01 - 100
 • Nền tảng: XOH Desktop và Mobile
 • Thực hiện: Thị trường