AM Tradex

Tài khoản tiêu chuẩn

Loại tài khoản Standard của chúng tôi cung cấp Spread cạnh tranh mà không có hoa hồng

Tài khoản tiêu chuẩn

  • Tiền gửi tối thiểu: $500
  • Chênh lệch: Thả nổi từ 1,4 pip
  • Hoa hồng: Không
  • Hoán đổi CFD: Có
  • Hoa hồng chứng khoán: Không
  • Hoán đổi cổ phiếu: Có
  • Đòn bẩy: 1:500
  • Khối lượng lệnh (lô): 0,01 - 100
  • Nền tảng: XOH Desktop và Mobile
  • Thực hiện: Thị trường