AM Tradex

Rút tiền

Tùy chọn rút tiền

Rút tiền từ tài khoản AMTradex của bạn thật dễ dàng và nhanh chóng. Rút tiền được xử lý từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hầu hết các yêu cầu được xử lý trong vòng 24 giờ.

AMTradex chỉ sử dụng các phương thức an toàn để gửi tiền cho bạn và tuân thủ đầy đủ các quy trình nội bộ và quy định để đảm bảo tiền được xử lý an toàn.

Chuyển khoản ngân hàng địa phương

Việc rút tiền về Ngân hàng Địa phương của bạn có thể mất đến hai ngày để nhận được tiền, tùy thuộc vào ngân hàng bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng Ngân hàng trực tuyến, bạn sẽ nhận được thanh toán trong cùng một ngày.

Làm thế nào để yêu cầu rút tiền?

Thật dễ dàng để yêu cầu rút tiền từ AMTradex. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào “Khu vực khách hàng” trên trang web của chúng tôi, sau đó nhấp vào “Rút tiền”

Nếu bạn chưa nhận được tiền của mình trong vòng 24 đến 48 giờ. Vui lòng trò chuyện với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Chúng tôi cố gắng đạt được sự xuất sắc và chúng tôi muốn bạn luôn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Làm thế nào để yêu cầu rút tiền?

Xin lưu ý: Nhà đầu tư có trách nhiệm duy trì mức ký quỹ thận trọng, thanh toán tiền ký quỹ của họ và cũng đáp ứng các khoản thanh toán cuộc gọi ký quỹ đúng hạn và bằng số tiền đã thanh toán. Vui lòng ghi nhớ khả năng chậm trễ trong hệ thống ngân hàng và thanh toán. Nếu khoản thanh toán của bạn không được ghi có vào thời điểm bạn được yêu cầu phải có số tiền ký quỹ cần thiết hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ, thì bạn có thể mất một số hoặc tất cả các vị thế của mình.