AM Tradex

Ký quỹ và đòn bẩy

Giới thiệu về tiền ký quỹ

Ký quỹ là số tiền thế chấp để trang trải mọi rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình hoạt động giao dịch của bạn.

Ký quỹ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của quy mô vị thế (ví dụ: 5% hoặc 1%) và lý do thực sự duy nhất để có tiền trong tài khoản giao dịch của bạn là để đảm bảo đủ tiền ký quỹ. Ví dụ: với mức ký quỹ 1%, vị thế 1.000.000 đô la sẽ yêu cầu khoản ký gửi 10.000 đô la.

Số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch của bạn cần phải bằng hoặc cao hơn 100% để bạn có thể mở các giao dịch mới, trừ khi các giao dịch mới sẽ dẫn đến việc tài khoản giao dịch của bạn được phòng hộ hoàn toàn.

  • Giám sát mức độ rủi ro theo thời gian thực
  • Bảo vệ số dư âm
  • Không có thay đổi về ký quỹ qua đêm hoặc vào cuối tuần
  • Đòn bẩy linh hoạt lên tới 1:500

Tỷ lệ ký quỹ động

Đòn bẩy động có sẵn tại AM Tradex sẽ tự động điều chỉnh theo mức ký quỹ đã sử dụng và khối lượng được giao dịch trên từng công cụ tài chính. Điều này có nghĩa là khi khối lượng giao dịch trên mỗi công cụ tăng lên, tỷ lệ phần trăm ký quỹ cũng tăng theo giá trị đòn bẩy động của từng công cụ.

Giới thiệu về Đòn bẩy

Sử dụng đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể giao dịch các vị thế lớn hơn số tiền trong tài khoản giao dịch của mình. Số tiền đòn bẩy được thể hiện dưới dạng tỷ lệ, ví dụ: 50:1, 100:1 hoặc 500:1. Giả sử rằng bạn có 1.000 USD trong tài khoản giao dịch của mình và bạn giao dịch với quy mô vé là 500.000 USD/JPY, đòn bẩy của bạn sẽ bằng 500:1.

Làm thế nào để có thể giao dịch gấp 500 lần số tiền bạn có? Tại AM Tradex, bạn có khoản trợ cấp tín dụng ngắn hạn miễn phí bất cứ khi nào bạn giao dịch ký quỹ: điều này cho phép bạn mua số tiền vượt quá giá trị tài khoản của mình. Nếu không có khoản trợ cấp này, bạn sẽ chỉ có thể mua hoặc bán vé 1.000 đô la một lần.

AM Tradex sẽ luôn theo dõi tỷ lệ đòn bẩy được áp dụng cho tài khoản của khách hàng và có quyền áp dụng các thay đổi và sửa đổi tỷ lệ đòn bẩy (tức là giảm tỷ lệ đòn bẩy), theo quyết định riêng của mình và không có bất kỳ thông báo nào trong từng trường hợp và/hoặc trên tất cả hoặc bất kỳ tài khoản nào của khách hàng mà AM Tradex cho là cần thiết.

Tùy thuộc vào loại tài khoản bạn mở tại AM Tradex, bạn có thể chọn đòn bẩy. Yêu cầu ký quỹ không thay đổi trong tuần, chúng cũng không mở rộng qua đêm hoặc vào cuối tuần. Ngoài ra, tại AM Tradex, bạn có tùy chọn yêu cầu tăng hoặc giảm mức đòn bẩy đã chọn của mình.

Một mặt, bằng cách sử dụng đòn bẩy, thậm chí từ một khoản đầu tư ban đầu tương đối nhỏ, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Mặt khác, tổn thất của bạn cũng có thể trở nên nghiêm trọng nếu bạn không áp dụng quản lý rủi ro phù hợp.

Đây là lý do tại sao AM Tradex cung cấp phạm vi đòn bẩy giúp bạn chọn mức rủi ro ưa thích của mình.

Tại AM Tradex, bạn có thể kiểm soát mức độ rủi ro theo thời gian thực của mình bằng cách theo dõi số tiền ký quỹ đã sử dụng và miễn phí của mình.

Tiền ký quỹ được sử dụng và miễn phí cùng nhau tạo nên vốn chủ sở hữu của bạn. Số tiền ký quỹ đã sử dụng đề cập đến số tiền bạn cần ký gửi để duy trì giao dịch (ví dụ: nếu bạn đặt tài khoản của mình ở mức đòn bẩy 100:1, thì số tiền ký quỹ mà bạn cần đặt sang một bên là 1% quy mô giao dịch của bạn). Tiền ký quỹ miễn phí là số tiền bạn còn lại trong tài khoản giao dịch của mình và nó dao động theo vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn; bạn có thể mở các vị trí bổ sung với nó hoặc chịu bất kỳ tổn thất nào.

Đây là lý do tại sao AM Tradex cung cấp phạm vi đòn bẩy giúp bạn chọn mức rủi ro ưa thích của mình.

Mặc dù mỗi khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm giám sát hoạt động tài khoản giao dịch của họ, AM Tradex tuân theo chính sách gọi ký quỹ để đảm bảo rằng rủi ro tối đa có thể có của bạn không vượt quá vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.

Ngay khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn giảm xuống dưới 50% số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các vị trí mở của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng một cuộc gọi ký quỹ cảnh báo bạn rằng bạn không có đủ vốn chủ sở hữu để hỗ trợ các vị trí mở.

Trong trường hợp bạn là khách hàng đã quen với giao dịch qua điện thoại và chúng tôi cảm thấy rằng bạn không thể duy trì các vị thế mở của mình, bạn có thể nhận được cuộc gọi ký quỹ từ các đại lý của chúng tôi, khuyên bạn nên gửi một số tiền đủ để duy trì các vị thế mở của mình.

Mức dừng giao dịch đề cập đến mức vốn chủ sở hữu mà tại đó các vị thế mở của bạn sẽ tự động được đóng lại. Đối với tài khoản giao dịch AM Tradex, mức dừng là 30%.