AM Tradex

Giờ giao dịch

Giờ thị trường giao dịch trực tuyến

Khi một thị trường Giao dịch Trực tuyến lớn đóng cửa, một thị trường khác sẽ mở ra. Ví dụ, theo GMT, giờ Giao dịch Trực tuyến di chuyển khắp thế giới như sau: có sẵn ở New York từ 01:00 chiều – 10:00 tối GMT; lúc 10:00 tối GMT Sydney trực tuyến; Tokyo mở cửa lúc 00:00 sáng và đóng cửa lúc 9:00 sáng theo giờ GMT; và để hoàn thành vòng lặp, London mở cửa lúc 8:00 sáng và đóng cửa lúc 05:00 chiều GMT. Điều này cho phép các thương nhân và nhà môi giới trên toàn thế giới, cùng với sự tham gia của các ngân hàng trung ương từ tất cả các châu lục, giao dịch trực tuyến 24 giờ một ngày.

Thị trường Giao dịch Trực tuyến mở cửa 24 giờ một ngày và điều quan trọng là phải biết đâu là khoảng thời gian giao dịch sôi động nhất.

Chẳng hạn, nếu chúng tôi lấy khoảng thời gian ít hoạt động hơn từ 5 giờ chiều – 7 giờ tối EST, sau khi New York đóng cửa và trước khi Tokyo mở cửa, Sydney sẽ mở cửa giao dịch nhưng với hoạt động khiêm tốn hơn ba phiên giao dịch chính (London, Hoa Kỳ, Tokyo) . Do đó, ít hoạt động hơn có nghĩa là ít cơ hội tài chính hơn. Nếu bạn muốn giao dịch các cặp tiền tệ như EUR/USD, GBP/USD hoặc USD/CHF, bạn sẽ thấy nhiều hoạt động hơn trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 12 giờ sáng khi cả Châu Âu và Hoa Kỳ đều hoạt động.

Các giờ giao dịch ngoại hối khác cần chú ý là thời gian công bố các báo cáo của chính phủ và tin tức kinh tế chính thức. Các chính phủ ban hành thời gian biểu về thời điểm chính xác những bản tin này diễn ra, nhưng họ không điều phối việc phát hành giữa các quốc gia khác nhau.

Do đó, rất đáng để tìm hiểu về các chỉ số kinh tế được công bố ở các quốc gia lớn khác nhau, vì chúng trùng khớp với những thời điểm giao dịch ngoại hối sôi động nhất. Hoạt động gia tăng như vậy có nghĩa là cơ hội lớn hơn về giá tiền tệ và đôi khi các lệnh được thực hiện ở mức giá khác với mức giá bạn mong đợi

Là nhà giao dịch, bạn có hai lựa chọn chính: bao gồm các khoảng thời gian tin tức trong giờ giao dịch ngoại hối của mình hoặc quyết định cố tình tạm dừng giao dịch trong các khoảng thời gian này. Cho dù bạn chọn phương án thay thế nào, bạn nên chủ động tiếp cận khi giá đột ngột thay đổi trong thời gian phát hành tin tức.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, giờ làm việc hiệu quả nhất là từ khi mở cửa thị trường Luân Đôn lúc 08:00 GMT và đóng cửa thị trường Hoa Kỳ lúc 22:00 GMT. Thời gian cao điểm để giao dịch là khi thị trường Mỹ và London trùng nhau trong khoảng thời gian từ 1 giờ chiều GMT – 4 giờ chiều GMT. Các phiên giao dịch chính trong ngày là thị trường London, Mỹ và châu Á.

Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các phiên giao dịch sẽ giúp bạn tận dụng tối đa thị trường.

PHIÊN LONDON – mở cửa từ 8 giờ sáng GMT – 5 giờ chiều GMT; EUR, GBP, USD là những đồng tiền hoạt động mạnh nhất;

PHIÊN HOA KỲ – mở cửa từ 1 giờ chiều GMT – 10 giờ tối GMT; USD, EUR, GBP, AUD, JPY là những đồng tiền hoạt động mạnh nhất.

PHIÊN CHÂU Á – mở cửa vào khoảng 10 giờ tối GMT vào chiều Chủ nhật, bắt đầu phiên giao dịch châu Âu vào khoảng 9 giờ sáng GMT; không thích hợp lắm cho giao dịch trong ngày.