AM Tradex

Chênh lệch

Chênh lệch

Để giữ mức chênh lệch càng hẹp càng tốt, chúng tôi đặt mục tiêu nhận được mức giá tối ưu từ tất cả các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Giá theo thời gian thực được tổng hợp từ các nhà cung cấp thanh khoản để đưa ra giá chào mua và giá chào bán tốt nhất cho khách hàng. Công cụ định giá điện tử của chúng tôi cho phép chúng tôi cập nhật giá trên mỗi cặp tiền ba lần mỗi giây và nhờ đó, giá của chúng tôi phản ánh mức thị trường Giao dịch Trực tuyến toàn cầu hiện tại.

Chênh lệch cố định hay thay đổi?

AM Tradex hoạt động với mức chênh lệch thay đổi, giống như thị trường Giao dịch trực tuyến liên ngân hàng. Vì chênh lệch cố định thường cao hơn chênh lệch biến đổi, nên trong trường hợp bạn giao dịch với chênh lệch cố định, bạn sẽ phải trả phí bảo hiểm.

Nhiều lần, các nhà môi giới Giao dịch Trực tuyến cung cấp mức chênh lệch cố định sẽ áp dụng các hạn chế giao dịch vào khoảng thời gian thông báo tin tức – và điều này dẫn đến việc bảo hiểm của bạn trở nên vô giá trị. AM Tradex không áp đặt các hạn chế đối với giao dịch trong thời gian phát hành tin tức.

Giá Pip theo phân số

AM Tradex cũng cung cấp định giá pip theo tỷ lệ để có được giá tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau của mình. Thay vì báo giá 4 chữ số, khách hàng có thể hưởng lợi từ những biến động giá nhỏ nhất bằng cách thêm chữ số thứ 5 (phân số).

Với định giá pip theo phân số, bạn có thể giao dịch với mức chênh lệch thấp hơn và tận hưởng báo giá chính xác nhất có thể.